הדרכה

הדרכה למטפלים

בהדרכה אני מאמינה שמדריך צריך לעזור למטפל המודרך שלו להאמין ביכולתו להוביל לשינוי אצל מטופליו.
כמדריכה אני מעודדת את השימוש במיומנויות שהמודרך למד, מחזקת את ניצול היצירתיות שלו ואת החיפוש לאלטרנטיבות בטיפול וסומכת על היכולת שלו לסמוך על מטופליו.