תפקידי כמגשרת לגירושין בהסכמה

Katrina Almougy קטרינה אלמוגיתפקידי כמגשרת לגירושין בהסכמה
  • לסייע ליצירת אווירה ותנאי אמון ביני לבין כל אחד מבני הזוג, וכן בין בני הזוג לבין עצמם.
  • לסייע להסרת המכשולים בתקשורת בין הצדדים ולסייע להם לדבר על נושאים כואבים ומדאיגים כגון אחזקת הילדים, סדרי מפגשים וקשר עם הילדים לאחר הגירושין.
  • לסייע ב"איזון הכוחות" בין בני הזוג.
  • לסייע לבני הזוג להבהיר את הבעיות שבמחלוקת ולהגדיר אותן מחדש כנושאים שיש לדון עליהם.
  • לסייע לבני הזוג לחשוב על חלופות/אופציות ולברר אתם את החלופות המציאותיות ביותר. ניהול משא ומתן עד למציאת הפתרון אשר עשוי לענות על האינטרסים של שני בני הזוג, והבאת הסכסוך לסיומו המוצלח.
  • לסייע ביצירת אוירה של WIN-WIN, של סיפוק וחיזוק בני הזוג שהצליחו להגיע להסכם.
    רצוי לזכור תמיד, שכאשר יש ילדים מהנישואין חשוב לעבוד על המשך חיובי ונוח עם הילדים למרות הקושי הרגשי העצום ששני בני הזוג נמצאים בו באותה העת.
    חייבים לזכור שבני הזוג ממשיכים להיות הורים גם לאחר סיום הנישואין, וכן שכאשר הכל נעשה בנועם - לילדים קל יותר להסתגל למצב החדש.